Potrebni materijali

-          Flaširana voda

-          Pelene i vlažne maramice za bebe

-          Mleko u prahu i hrana za bebe

-          Pelene za odrasle

-          Dezinfekcioni gel

-          Sredstva za dezinfekciju

-          Sredstva protiv vašaka

-          Sredstva lične higijene:

o   Sapun

o   Dezodoransi

o   Ulošci

o   Žileti i pena za brijanje

-          Sredstva za čišćenje:

o   Rukavice

o   Maske za lice

o   Kape

o   Kante

Gumene čizme