Financiele Hulp

Naast donaties van materialen is er natuurlijk een enorme vraag naar financiële steun, voor het realiseren van de transport en het inkopen van goederen, voornamelijk water en natuurlijk voor de wederopbouw van de getroffen gebieden.

Daarnaast, is uw financiële bijdrage noodzakelijk voor het financieren van het transport van de in

Wie financieel will bijdragen aan de getroffenen opde Balkan kan dat doen:

1. via de rekeningen van de Stichting Servische Taal en Cultuur in Nederland ¨Vuk Stefanovic Karadzic op rekeningnummer: NL 15 INGB 0006 4485 04 met kenmerk: SOS voor Servie en Bosnie gevolgd door uw naam of

2. via de rekeningen van de Parochie van de Heilige-Drie-Eenheid in Rotterdam NL03ABNA0813209900, t.n.v. Servisch Orthodoxe Parochie de Heilige Drie Eenheid te Rotterdam ovv humanitair transport 2014